Đóng

Dự án

XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT – CÔNG TY M.3

Địa điểm: KCN Đình Trám, Việt Yên, Bắc Giang

Chủ hợp đồng: Công ty M3

Nhà thầu chính: Công ty TNHH Kỹ Thuật XD Hà Nội – HTCONS

Bài viết liên quan