Đóng

Danh sách nhân sự

Stt Họ và tên Chuyên môn Phòng/ban Vị trí công tác
Học vấn Các khóa đào tạo, tập huấn
1 ĐÀM THANH BÌNH Th.s Quản lý xây dựng (AIT), KS Công trình giao thông   Quản lý Giám đốc
2 PHẠM NGỌC SƠN Th.s Quản trị kinh doanh, KS Xây dựng Khóa đào tạo GĐ sự án/đội trưởng thi công; Lập dự toán, An toàn lao động Kỹ thuật PGĐ/
GĐ dự án/
QL chất lượng/ Khối lượng
3 TRẦN HOÀI SƠN Th.s Quản trị kinh doanh
Cử nhân kinh tế
An toàn lao động Kinh doanh PGĐ/
GĐ dự án/
Đấu thầu
 4 NGUYỄN CHÍ THÀNH Kiến trúc sư
Cử nhân luật
Chứng chỉ hành nghề KTS; Dự toán khối lượng/chi phí/
Khóa đào tạo GĐ dự án/đội trưởng
Kỹ thuật Trưởng phòng Kỹ thuật và Dự án/GĐ dự án/ Khối lượng/ Quản lý chất lượng
 5  TRẦN THỊ HUỆ  Cử nhân kinh tế    Kế toán/
Hành chính
 Trưởng phòng kế toán/
Chánh văn phòng
6 VŨ THỊ THU HOA Cử nhân kinh tế, Kế toán   Kế toán Kế toán công trường
7 NGUYỄN THỊ THẮNG Cử nhân kinh tế, Kế toán   Kế toán Kế toán
8 PHẠM THỊ SÁU Cử nhân – Kế toán     Hành chính
9 TRẦN CÔNG CHUÔNG KS xây dựng Chứng chỉ giám sát thi công, Chứng chỉ Chỉ huy trưởng Kỹ thuật Kỹ thuật/
KS hiện trường/
Khối lượng
10 PHẠM ANH TÚ Cử nhân An toàn và bảo hộ lao động Chứng chỉ An toàn lao động
Chứng chỉ đào tạo an toàn lao động
Kỹ thuật Cán bộ an toàn
11 TRẦN ĐỨC CÔNG Cử nhân kinh tế Khóa đào tạo an toàn lao động Kỹ thuật Cán bộ an toàn
12 HOÀNG XUÂN HUYỀN Th.s/KS xây dựng Chứng chỉ giám sát thi công/Thiết kế kết cấu Kỹ thuật Kỹ thuật/
KS hiện trường/
Khối lượng
13 HOÀNG XUÂN TRƯỜNG KS xây dựng   Kỹ thuật KS hiện trường
14 VŨ ĐỨC THUẬN KS cơ khí   Kỹ thuật Kỹ sư Cơ khí
15 KIỀU MẠNH CƯỜNG KS điện   Kỹ thuật KS điện
16 ĐẶNG ĐÌNH LONG KS xây dựng Chứng chỉ giám sát thi công, Khóa đào tạo GĐ dự án Kỹ thuật GĐ dự án
17 VŨ HOÀNG LÂN KS công nghệ thông tin   Kỹ thuật Vẽ CAD
18 NGUYỄN TIẾN THÀNH Cử nhân Anh văn   Kế hoạch/
Đấu thầu
Phát triển kinh doanh
19 NGUYỄN VIỆT HÙNG Kiến trúc sư   Thiết kế/
Kỹ thuật
KS hiện trường
20 PHẠM VĂN CHÚC Thiết kế nội thất   Thiết kế/
Kỹ thuật
Thiết kế
21 LÊ VĂN HIỆP Thiết kế nội thất   Kỹ thuật Thiết kế
22 VŨ KHẮC TIỆP KS xây dựng   Kỹ thuật GĐ dự án
23 NGUYỄN ĐÌNH HƯNG KS xây dựng Khóa đào tạo GĐ dự án; An toàn lao động Kỹ thuật GĐ dự án/
KS hiện trường
24 PHẠM THANH SƠN KS cơ khí   Kỹ thuật Cơ khí
25 NGUYỄN VĂN HOAN Khảo sát   Kỹ thuật Khảo sát hiện trường
26 VÕ VĂN TUẤN KS xây dựng   Kỹ thuật KS hiện trường
27 PHAN QUỐC HUY KS cơ khí   Kỹ thuật Cơ khí

 

                     Tùy thuộc vào yêu cầu công việc, HTCONS có thể huy động lực lượng nhân công đến 500 người bao gồm kỹ sư và công nhân lành nghề.