Đóng

Dự án

XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ GIẤY CAO CẤP VÀ LINH KIỆN ĐIỆN TỬ

Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Kỹ thuật Bao bì Cửu Long.

Nhà thầu chính: Công ty TNHH Kỹ thuật Xây dựng Hà Nội.

Địa điểm: KCN Phúc Yên – phường Phúc Thắng – thành phố Phúc Yên – tỉnh Vĩnh Phúc

Bài viết liên quan