Đóng

Dự án

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG – CÔNG TY THÉP NHẬT QUANG

Địa điểm: KCN Phố Nối A, Hưng Yên

Chủ dự án: Công ty thép Nhật Quang

Nhà thầu chính: Công ty TNHH Kỹ Thuật XD Hà Nội – HTCONS

Bài viết liên quan