Đóng

Dự án

NHÀ XƯỞNG H2-1-1, H2-1-2 H2-2-3, H2-2-4

Nhà xưởng H2-1-1, H2-1-2 H2-2-3, H2-2-4

Địa điểm: KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh
Chủ đầu tư: Sài Gòn Telecom

Nhà thầu chính: Công ty TNHH Kỹ THuật XD Hà Nội – HTCONS

Bài viết liên quan