Đóng

Dự án

XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG TECHVINA NAC

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Techvina NAC

Nhà thầu chính: Công ty TNHH Kỹ thuật XD Hà Nội

Địa chỉ: Đường D1, Khu Công nghiệp Yên Mỹ II, Xã Trung Hưng, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

 

Bài viết liên quan