Đóng

Dự án

XÂY DỰNG CƠ SỞ HUẤN LUYỆN CỦA CỤC KIỂM NGƯ TẠI PHÚ QUỐC

Chủ đầu tư: Naval Facilities Engineering Command ( NAVFAC)

Nhà thầu chính: Công ty TNHH Kỹ Thuật Xây Dựng Hà Nội.

Địa điểm: Ấp suối lớn, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

Bài viết liên quan